GGD Gezondheidsmeter 2020

Veelgestelde vragen

Over het onderzoek

Meedoen aan het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

Privacy

Afmelden

Over het onderzoek

Wat is de GGD Gezondheidsmeter 2020?

De GGD Gezondheidsmeter 2020 is een landelijk gezondheidsonderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Het onderzoek start in de tweede week van september 2020. Ruim 1,1 miljoen inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland ontvangen dan een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

Waarom doen we dit onderzoek?

De GGD’en doen één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving van inwoners van 18 jaar en ouder. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Waarom is het interessant om mee te doen?

Door het beantwoorden van vragen over uw gezondheid, staat u even stil bij hoe het met u gaat. Aan het eind van de vragenlijst kunt u advies krijgen om uw gezondheid te verbeteren. Met het beantwoorden van de vragen helpt u ons ook. Wij kunnen dan, samen met de gemeente, gericht activiteiten organiseren of beleid aanpassen om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Wie voert het onderzoek uit?

Alle GGD’en in Nederland voeren, in opdracht van hun gemeenten, dit onderzoek uit. De GGD’en in Noord-Brabant en Zeeland werken daarvoor nauw samen. Dit betekent dat de onderzoekers van deze organisaties, samen, uw antwoorden verwerken.

Landelijk werken wij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegen ze samen. CBS, RIVM en GGD maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk.

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Aan Desan Marktonderzoek B.V. hebben de vier GGD’en in Noord-Brabant en Zeeland de opdracht gegeven om het veldwerk van ons onderzoek uit te voeren. Dat betekent dat zij de uitnodigingen voor het onderzoek versturen en uw antwoorden te verzamelen.

Meedoen aan het onderzoek

Waarom ben ik uitgenodigd?

Alle inwoners staan in het bevolkingsregister van gemeenten. De computer heeft hieruit willekeurig inwoners van 18 jaar en ouder geselecteerd die worden uitgenodigd voor het onderzoek. Als u een uitnodiging heeft ontvangen, bent u er daar een van. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

Nee, deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We stellen het wel zeer op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.

Door de vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming voor het verwerken van uw antwoorden. Dit staat vermeld in de uitnodigingsbrief. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens wettelijke richtlijnen. Mocht u zijn benaderd en niet mee willen doen, dan kunt u er voor kiezen om zich af te melden.

Kan ik me achteraf terugtrekken uit het onderzoek?

Ja, het is mogelijk om u achteraf terug te trekken uit het onderzoek. Dit kan tot 18 december 2020. We kunnen dan uw inlogcode gebruiken om uw antwoorden op de vragenlijst te verwijderen. U kunt zich afmelden door hieronder uw inlogcode in te vullen (die vindt u in de brief) en op de knop ‘Afmelden vragenlijst’ te klikken.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Bij de eerste uitnodiging voor deelname aan deze vragenlijst heeft u alleen de mogelijkheid om deze in te vullen op uw computer, tablet of smartphone. Drie weken nadat u de uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek, ontvangt u een herinneringsbrief met een schriftelijke vragenlijst. Deze kunt u invullen en via de antwoordenvelop gratis terugsturen.

Ik wil de vragenlijst schriftelijk invullen, kan dat?

Bij de eerste uitnodiging voor deelname aan deze vragenlijst heeft u alleen de mogelijkheid om deze in te vullen op uw computer, tablet of smartphone. Drie weken nadat u de uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek, ontvangt u een herinneringsbrief met een schriftelijke vragenlijst. Deze kunt u invullen en via de antwoordenvelop gratis terugsturen.

Met mij gaat alles goed, kan ik de vragenlijst toch invullen?

Ja, heel graag! We streven er in dit onderzoek naar om een goed beeld te krijgen van alle volwassenen in de gemeente, dus niet alleen van mensen waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als alleen zij de vragenlijst invullen, we denken dan namelijk dat het met veel inwoners slecht gaat.

Mag iemand anders in mijn plaats meedoen?

Nee, het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de uitnodiging is gericht. Controleer daarom of uw naam op de brief staat. Is dit niet het geval, wilt u de vragenlijst dan doorgeven aan de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd? De computer selecteert willekeurig wie aan het onderzoek kunnen meedoen. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale gemeente. Lukt het niet om deze lijst alleen in te vullen? Dan kunt u gerust hulp van een familielid of bekende vragen. Geeft u dan wel zelf de antwoorden.

Personen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen wel meedoen aan het onderzoek. Via www.GGDgezondheidsmeter.nl kunnen zij deelnemen aan de landelijke open vragenlijst. De antwoorden op de open vragenlijst zijn een aanvulling op ons eigen onderzoek.

Halverwege gestopt, wat nu?

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat uw pagina is verlopen, kunt u meteen weer beginnen als u opnieuw inlogt. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn dan automatisch bewaard. U kunt weer verder gaan met de vraag waar u gebleven was. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we een herinnering. We gebruiken de inlogcode of de code op de achterkant van de papieren vragenlijst om te bepalen wie de vragenlijst nog niet heeft ingevuld. Deze personen ontvangen een herinnering. Ook als u al begonnen bent aan de vragenlijst, maar deze nog niet helemaal hebt ingevuld, krijgt u een herinneringsbrief. Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk is uw vragenlijst pas ontvangen of verwerkt nadat de herinneringsbrieven zijn klaar gemaakt voor verzending. U hoeft de GGD hier niet over te bellen en u kunt de herinnering weggooien. Het kan ook zijn dat u een herinnering heeft ontvangen, terwijl u wel al bent begonnen met het invullen van de vragenlijst maar deze nog niet hebt afgerond. Wij zouden het heel fijn vinden als u de vragenlijst verder wilt invullen en afronden. Als u opnieuw inlogt kunt u direct verder gaan bij de vraag waar u gebleven was.

Ik ben de antwoordenvelop kwijt.

U kunt de vragenlijst zonder postzegel versturen naar het volgende adres:
Gezondheidsmeter 2020
P/a antwoordnummer 47599
1070 WE Amsterdam

Maak ik door mee te doen kans op een beloning?

Elke online invuller maakt kans op een beloning. Na het versturen van de vragenlijst ziet u direct of u een cadeaubon heeft gewonnen en krijgt u uitleg over het verzilveren van de cadeaubon. Als u schriftelijk meedoet aan ons onderzoek, maakt u geen kans op een beloning. Omdat uw antwoorden worden gescheiden van uw naam- en adresgegevens, kunnen we u geen cadeaubon sturen.

Wilt u kans maken op een beloning? Doe dan online mee aan ons onderzoek. Dit gaat snel en gemakkelijk.

Resultaten van het onderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD. De gemeente krijgt de resultaten van het onderzoek. De gemeente en de GGD kunnen met de resultaten gericht activiteiten organiseren of hun beleid aanpassen om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

De resultaten van dit onderzoek zullen vanaf september 2021 voor iedereen te raadplegen zijn via www.brabantscan.nl en www.zeelandscan.nl. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder of van subgroepen, zoals mannen en vrouwen. De resultaten van individuele personen laten we niet zien. Uw antwoorden worden dus nooit openbaar.

Privacy

Hoe wordt er met mijn privacy omgegaan?

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. De wet bepaalt dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Kijk dan hier.

Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja. Uw antwoorden behandelen we uiteraard zeer vertrouwelijk. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. Uw naam- en adresgegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden en worden drie maanden na het onderzoek vernietigd.

Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van de totale groep volwassenen en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Uw persoonlijke antwoorden worden niet openbaar gemaakt.

Uw naam en adres staan niet in de vragenlijst. Wij gebruiken de inlogcodes en codes op de papieren vragenlijsten om te bepalen welke deelnemers de vragenlijst nog niet hebben ingevuld en een herinnering krijgen. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Kijk dan hier.

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De gemeente is verplicht op grond van wet- en regelgeving uw (persoons)gegevens uit het bevolkingsregister te verstrekken aan officiële (overheids)instanties. Voor de GGD Gezondheidsmeter 2020 ontvangt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de gegevens uit het bevolkingsregister. Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmeter 2020. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

Wat gebeurt er met de adresgegevens die in jullie bezit zijn?

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle namen en adressen vernietigd. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Kijk dan hier.

Wat gebeurt er met mijn e-mailadres?

De GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant hebben een gezondheidspanel. Dit is een groep inwoners uit de regio die enkele keren per jaar deelneemt aan korte digitale onderzoekjes over gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. U kunt zich na het invullen van de vragenlijst aanmelden voor onze gezondheidspanels door uw e-mailadres achter te laten. U verplicht zich hiermee tot niets. U kunt op elk gewenst moment besluiten om niet verder deel te nemen. Uw e-mailadres zal ook alleen voor dit doeleinde worden gebruikt en wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst.

Weten anderen wat ik heb ingevuld?

Wij gebruiken uw naam en adres alleen voor het versturen van de uitnodiging en voor de herinneringen. Het bestand met namen en adressen wordt niet gekoppeld aan de antwoorden en wordt na afloop vernietigd. De resultaten van het onderzoek gaan ook alleen over de totale groep van 18 jaar en ouder of over subgroepen, zoals mannen en vrouwen. Het gaat dus niet om u persoonlijk. Uw antwoorden worden niet openbaar gemaakt. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Kijk dan hier.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Dit onderzoek wordt door de GGD’en in Noord-Brabant en Zeeland uitgevoerd in samenwerking met Desan Marktonderzoek B.V. Via de inlogpagina komt u terecht op de afgeschermde pagina van Desan. Hier kunt u veilig uw antwoorden geven op de vragen die we stellen. Voor anderen is het onmogelijk om op deze pagina te komen.

De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Om de gegevens te beveiligen hebben we allerlei maatregelen genomen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen. Anderen kunnen hier niet bij.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd bij het combineren van de gegevens?

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. GGD, RIVM en CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Door het combineren van deze gegevens, werken we zo efficiënt mogelijk. De privacy van deelnemers is hierbij gewaarborgd.

Iedere deelnemer krijgt voor het onderzoek een uniek nummer. Via het unieke nummer worden de gegevens gecombineerd. Het gaat hierbij om een geautomatiseerde uitwisseling, waarbij geen persoonsgegevens zoals naam en adres worden gebruikt.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat een barcode op de achterkant. Deze wordt ingelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden. Zonder de codes zouden we iedereen een herinnering moeten sturen.

De antwoorden die u op de vragenlijst invult, worden niet gekoppeld aan uw NAW-gegevens. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Afmelden

Ik wil of kan niet meedoen.

Het is mogelijk dat u de vragenlijst niet wilt of kunt invullen. U kunt zich dan afmelden door hieronder uw inlogcode in te vullen (die vindt u in de brief) en op de knop ‘Afmelden vragenlijst’ te klikken.

De aangeschreven persoon woont niet meer op dit adres.

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen is het mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor iemand die niet meer op dit adres woont. Om te voorkomen dat de GGD u nog herinneringen stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen of u de aangeschreven persoon af wilt melden. U kunt dan hieronder de inlogcode invullen (die vindt u in de brief) en op de knop ‘Afmelden vragenlijst’ klikken.

De aangeschreven persoon is niet in staat de vragenlijst in te vullen.

Wanneer de aangeschreven persoon niet in staat is om de vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld door ziekte, is het heel vervelend als deze persoon nog herinneringsbrieven ontvangt. Wij willen u vragen of u de aangeschreven persoon af wilt melden. U kunt dan hieronder de inlogcode invullen (die vindt u in de brief) en op de knop ‘Afmelden vragenlijst’ klikken.

De aangeschreven persoon is (tijdelijk) afwezig.

De vragenlijst kan tot 18 december worden ingevuld. Mocht de aangeschreven persoon vóór die tijd nog wel aanwezig zijn dan kan hij/zij de vragenlijst nog wel invullen. Als de aangeschreven persoon voor die tijd niet aanwezig is, willen wij u vragen om hem of haar af te melden. U kunt dan hieronder de inlogcode invullen (die vindt u in de brief) en op de knop ‘Afmelden vragenlijst’ klikken.

Afmelden